Grondwerken

Het grondwerk vormt in de bouwnijverheid en grond-, weg- en waterbouw de voorbereiding van de bouw. Het bestaat uit het ontgraven en verzetten van grond, het leveren en aanbrengen van grond, grind en zand. Ook het aanbrengen van verhardingen en funderingsmaterialen valt hieronder: alles wat nodig is om een goede ondergrond te verkrijgen.

Rioolaanleg

Bij de aanleg wordt gebruikgemaakt van zwaar materieel (graafmachines, hijskranen) en moderne technieken zoals lasers voor het precies plaatsen van buizen onder afschot. Betonnen rioolbuizen wegen van een paar honderd kilo voor een kleine diameter tot vele tonnen voor de grote buizen. Een betonnen buis met een diameter van 1500 mm weegt ongeveer 5000 kilo.

Bestrating

Een elementenverharding (formeel), of gewoonlijker bestrating of plaveisel, in de wegenbouw is in tegenstelling tot een gesloten verharding opgebouwd uit losse elementen die in meer of mindere mate (los) met elkaar verbonden zijn. Dit type weg werd al aangelegd in de oudheid. Voorbeelden van elementenverhardingen zijn tegels, kasseien of kinderkopjes en klinkers.

Machines

Een graafmachine is een voertuig dat speciaal is uitgerust om te kunnen graven. Met name op het bouwterrein worden graafmachines veel gebruikt.

Graafmachine

Sommige graafmachines kunnen niet alleen greppels en kuilen maken, maar ook terrein effenen en vrachtauto's laden. De armen en scheppen (of lepels) werken meestal hydraulisch. Door onder grote druk hydraulische vloeistof in een cilinder te pompen, worden de hefarmen bewogen.

Caterpillar

Soms zijn graafmachines uitgerust met poten voor de stabiliteit. Graafmachines kunnen uitgerust zijn met zowel rupsbanden als luchtbanden.